Obec Hlohovec

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Aktuality > Výzva vlastníkům technické nebo dopravní infrastruktury - Šestá úplná aktualizace ÚAP

Výzva vlastníkům technické nebo dopravní infrastruktury - Šestá úplná aktualizace ÚAPMěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování zahájil pořizování Šesté úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Břeclav, a to v souladu se stavebním zákonem.

Aktualizace se týká správního území těchto obcí: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice a Zaječí.

Tímto úřad vyzývá všechny vlastníky technické a dopravní infrastruktury o předání aktuálních údajů o trasách inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech nebo trasách dopravních staveb včetně jejich ochranných pásmem, a to zaměřené v souřadnicovém systému JTSK v digitální podobě (nejlépe formáty .shp a .dgn) i s vyplněným pasportem (příloha č. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.).

V případě, že tak bylo učiněno, žádáme o potvrzení, že nedošlo ke změně a předaná data jsou správná, úplná a aktuální.

Toto se týká všech vlastníků technické a dopravní infrastruktury, tedy např. i fyzických osob vlastnících např. malou vodní elektrárnu, železniční vlečku, část vodovodního řadu (netýká se přípojek); poskytovatelů kabelové televize nebo internetu, kteří vlastní kabelové rozvody v území; stavebních firem, které prováděly přeložky inženýrských sítí např. vodovodních řadů, plynovodních řadů, kanalizačních stok anebo budovaly komunikace, které jsou dosud v jejich majetku; atd…

Stavební zákon ukládá všem vlastníkům technické infrastruktury vést o ní evidenci, která musí mimo jiné obsahovat i její polohu (zaměření) a údaje o její ochraně (ochranná pásma). Údaje z této evidence jsou vlastníci technické infrastruktury povinni předat v digitální podobě pořizovateli územně analytických podkladů – tedy MěÚ Břeclav, odboru stavebnímu a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování, a to bezprostředně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění (podrobněji ustanovení § 27, 28, 161, 179 stavebního zákona). Vlastník TI odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předávaných dat. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno. Pokuta může být uložena až do výše 200.000,- Kč.

Dále je v § 28 odst. 3 stavebního zákona uvedeno, že pokud nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.

Dále vlastníky dopravní a technické infrastruktury vyzýváme, aby nám oznámili případné záměry svých nových tras a koridorů pro komunikace a inženýrské sítě, případně záměry na vymezení zastavitelných ploch.

Územně analytické podklady ORP Břeclav jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí na mapovém portálu na internetové adrese: https://gis.breclav.eu/aplikace/zakladni/ a na webových stránkách města www.breclav.eu.

Na případné dotazy odpovíme na tel. 519 311 354 (Ing. Ratajský) nebo 519 311 357 (p. Polach).