Obsah

Informace pro chovatele drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí

Typ: ostatní
Tímto informujeme všechny občany obce Hlohovec o výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v k.ú. Lednice na Moravě (okres Břeclav) a dle nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/146336

Informace pro chovatele drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí

Tímto informujeme všechny občany obce Hlohovec o výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v k.ú. Lednice na Moravě (okres Břeclav) a dle nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/146336-B ze dne 29.11.2021 je dle čl. 1 odst. 1 stanoveno ochranné pásmo, jehož součástí je i katastr obce Hlohovec. 

Státní veterinární správa nařizuje provedení soupisu všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí a proto pokud jste takovým chovatelem, žádáme Vás o vyplnění přiložených formulářů a o jejich doručení na obecní úřad v Hlohovci do 6.12.  2021 a to buď fyzicky či prostřednictvím emailu nebo datová zprávy.

Současně informujeme, že kontejnery sloužící k bezpečnému uložení uhynulých ptáků, pocházejících z chovů, jsou k dispozici na sběrném dvoře.

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/146336-B ze dne 29.11.2021 je k nahlédnutí na úřední desce Obce Hlohovec či na webu www.hlohovec.cz a mimojiné nařizuje :

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem; 
b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Jihomoravský kraj na tel. č. +420 720 995 213; tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;

V ochranném pásmu se dále nařizuje:
a) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
b) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu vyprodukované v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu bez souhlasu KVS SVS pro Jihomoravský kraj; musí být ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a následně mohou být důkladně zaorány případně kompostovány;
c) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
d) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
e)* zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě; dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou viz. nařízení
 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 12. 2021
Poslední aktualizace: 2. 12. 2021 22:34
Autor: Správce Webu