Obsah

O obci

Územní příslušnost:

Okres Břeclav

Kraj jihomoravský

Katastrální území:

Hlohovec

rozloha katastru: 895,42 ha
  z toho:  
lesy 135 ha
rybníky 218 ha
vodní plochy 2 ha
zastavěná plocha 24 ha
ostatní plocha 87 ha
zemědělská plocha 429 ha
  z toho:  
orná 266 ha
vinice 71 ha
ovocné sady 42 ha
zahrady 38 ha
louky 5 ha
pastviny 7 ha


(údaje ČSÚ platné k roku 1998)

Poloha obce:
v jižní části okresu Břeclav a Jihomoravského kraje, asi 60 km od krajského města Brna na spojnici Brno - Vídeň a ve vzdálenosti asi 5 km od státní hranice s Rakouskem

Nadmořská výška:
nejnižší místo v katastru Hlohovec 170,0 m n. m. (Hlohovecký rybník)
nejvyšší místo v katastru Hlohovec 214,7 m n. m. (lokalita Stará hora)

Dopravní spojení:
železnice:
pouze do Valtic (4 km), trať č. 246 Břeclav - Znojmo
do Lednice (5 km), trať č. 247 Břeclav - Lednice

silnice:
II. třídy č. 422 (tzv. Bezručova alej směr Lednice - Valtice), odbočka ze silnice I. třídy č. 40 Břeclav - Mikulov přístup z dálnice E 52 Brno - Bratislava: sjezd u Podivína - Podivín - Lednice - Hlohovec (13 km)

autobus:
z Břeclavi (15 km) přes Lednici (5 km) nebo Valtice (4 km)

Jiný přístup do obce:
cyklotrasy:
Moravská cyklostezka č. 41 (Lednicko-valtický areál)
Moravská vinařská stezka, oblast Mikulovská
Lichtenštejnská cyklistická stezka


značené turistické pěší trasy:
viz. turistická mapa 1:50 000 č. 84 Břeclavsko, Pavlovské vrchy (Kartografie Praha, 1993)

Počet obyvatel:
1270 z toho: 631 mužů a 639 žen (údaje platné k 1.1.2015)
33 cizinců
 
Věková struktura:
děti do 3 let - 59
děti do 15 let - 193
z toho 90 chlapců a 103 dívek
15 - 18 let - 31
z toho 22 chlapců a 9 dívek
15-64 let - 921
dospělí - 1.046
z toho 519 mužů a 527 žen
 
Průměrný věk obyvatel: 40,68 let
 
 

Počet domů:
495 z toho: 
422 -  trvale obydlených
73 - neobydlených domů
14 - rekreační objekty
(údaje ČSÚ platné k 26.3.2011)
 

Čísla popisná:
595 (k 28.1.2015)

Názvy ulic:
Valtická, Na kopci, Dědina, Dolní konec, Ke kostelu, Hlavní, Šulaperk, Krátká, U sadů, Lípová, Chalupky, Na mezi, Za humnama, K zámečku, U rybárny, Lednická, Ulička a V trnkách.

Symboly obce:
Dekret o udělení znaku a praporu obce Hlohovec předán slavnostně dne 9. ledna 2003 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem.

ZNAK:
Ve zlatém štítě vyrůstají z červeného srdce na dvou zelených stoncích , z nichž levý je rozdvojený a každý má dva lístky, tři červené šestilisté květy se zlatými středy. Vše přeloženo položenou , doleva obrácenou modrou radlicí se zlatým šestilistým květem.


PRAPOR:

prapor obceŽlutý list s červeným srdcem, z něhož vyrůstají na dvou zelených stoncích, z nichž žerďový je rozdvojený a každý má dva lístky,
tři červené šestilisté květy se žlutými středy. Stonky jsou vodorovně přeloženy modrou radlicí hrotem k žerdi a ostřím k dolnímu okraji se žlutým šestilistým
květem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.Některé významné události obce v posledních desetiletích:

 

  • 17. února 1953 vydán Ústřední list, ve kterém Ministerstvo školství, věd a umění ČSSR stanovuje ochranné podmínky a rozsah státní přírodní rezervace "Lednické rybníky" se souhlasem majitele pozemků hlavní správy Československých státních statků - rybníkářství. Účinností zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dnem 1.6.1992 se přiděluje státní přírodní rezervace do kategorie národní přírodní rezervace "Lednické rybníky".
  • 10. září 1992 vydalo Ministerstvo kultury České republiky Vyhlášku č. 484/1992 Sb., o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu. Tímto předpisem stát stanovuje podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, jednotlivých historických objektů v krajině, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území, kam se řadí také katastr naší obce.
  • 7. prosince 1996 byl zapsán Lednicko-valtický areál v mexické Meridě Výborem světového dědictví UNESCO do Seznamu světového dědictví. Zápisem do Seznamu mezi 506 míst planety Výbor potvrdil výjimečnou hodnotu světového významu tohoto kulturního nebo přírodního místa, které vyžaduje ochranu pro blaho celého lidstva.