Obsah

Historie vinařství v Hlohovci

 

   O počátcích vinařství v obci Hlohovec není téměř žádných písemných podkladů. O tom, že se tu réva pěstovala odedávna, tak jako v proslulých vinařských obcích v okolí (Valtice, Mikulov apod.) se lze domnívat jen z nepřímých důkazů (například několik habánských sklepů či vynikající vinohradnická trať „Stará hora“. Původní obyvatelstvo dříve rakouské obce opuštěné v pohnutém 15. století (česko-uherské války, nemoci apod.) zajisté pěstování révy provozovali také, jako ostatně i jejich sousedé ve zmíněných Valticích, Sedleci atd.

  V roce 1570 došlo k novému osídlení obce chorvatskými kolonisty – našimi předky a od té doby se o pěstování révy nedá již pochybovat. Rozsah vinařství ale nebyl zdaleka takový, jako je tomu v dnešní době. Pod pojmem vinohrady se rozuměly smíšené výsadby ovocných stromů všech možných druhů a samozřejmě také vinic. Traduje se, že až do doby katastrofálního napadení vinic révokazem a houbovými chorobami byla nejvíce pěstovanou odrůdou Frankovka modrá, zde nazývaná „obyčajné černé“. Tak jako i v okolí po révokazové pohromě došlo k hluboké degradaci vinařství výsadbou přímoplodících hybridů zastoupených zejména odrůdami Baco a Otelo (Chorvát). Zatím co  se jihomoravské vinařství z této degradace více či méně rychle vzpamatovávalo výsadbou ušlechtilých odrůd štěpovaných na amerických podnožích, v Hlohovci tato obnova probíhala poměrně dlouhou dobu. Teprve v 60. tých letech minulého století došlo k radikální změně. Založením zahrádkářské kolonie o výměře 22 ha s převážnou výsadbou vinic se začíná psát nová historie hlohoveckého vinařství. Přesto posledních asi 50 ha hybridů bylo likvidováno radikálně až v roce 1975, které provedlo nově ustavené sloučené zemědělské družstvo se sídlem v Sedleci. To také zahájilo velkorysou výsadbu nových vinohradů v trati Šulaperk a Stará hora na více než 120 ha plochy. Vysazeny byly kvalitní odrůdy MO, Frankovka, Chardonnay, Svatovavřinecké aj.

  Dalším kvalitativním stupněm byly události po roce 1989, rozpad zemědělského družstva a zprivatizování stávajících družstevních vinic a zejména překotná výsadba vinic kolem roku 2000 poměrně silně podporovaná státem.

  V současné době je v Hlohovci asi 140 ha vinic, z toho 125 ha v k.ú. Hlohovec, zbývající výměra patřící hlohoveckým občanům v k.ú. Valtice, k.ú. Sedlec a v k.ú. Lednice. Výměrou 125 ha v k.ú. Hlohovec (155 vinných sklepů) se řadí tato obec asi na 40té místo v pořadí vinařských obcí v ČR co do velikosti. Za dobu renesance vinařství v obci Hlohovci od roku 1965 do dnešních dnů, si tato obec vydobyla uznávané postavení mezi vinaři. A to nejen kvalitou pěstovaných vín ve vynikajících vinařských tratích Stará hora, Deliče a Šulaperk v odrůdové skladbě Frankovka, Svatovavřinecké, Müller Thurgau, Chardonnay, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský a mnohé jiné, ale i kulturními akcemi spojenými s vínem.

  Od roku 1965 téměř každoročně probíhají místní výstavy vín, které se staly tradičními konanými o Velikonoční neděli spolu s vystoupením známých cimbálových muzik. Konaly se zde dvě velmi zdařilé okresní výstavy vín a také Velikonoční košt vín Mikulovské podoblasti. V roce 2003 byla zahájena tradice svěcení vín u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty ve vánočním období. Malé košty jsou zařazovány ke stavění máje a předhodkovímu a hodovnímu zpívání.

  Hlohovecká vína získávají věhlas ve vinařském okolí na místních výstavách vín, ale dostávají se i na prestižní výstavy celostátního významu (pravidelnou účast na Valtických vinných trzích).

  Popularita místních vinařů se v posledních letech značně zvyšuje ustavením vinařské cyklistické stezky. Začínají se modernizovat některé rodinné firmy zabývající se pěstováním révy a výrobou vína. Hlohovecké vinařství je doporučováno ve vinařských průvodcích, na internetových stránkách apod.

  Značná popularizace přivolává zájem turistů, což by mělo přispět k dalšímu rozkvětu obce.

 

                                                        Ing. Karel Vlašic, agronom a soukromý vinař Hlohovec