Obsah

Hodnocení vinařského roku 2004

 

  Vážení vinaři, vážení hosté, milovníci vína,

naše obec Hlohovec se stala posledních letech významnou vinařskou obcí jižní Moravy, tedy i celé České republiky, a to jak plochou osázenou vinnou révou, tak i produkcí vína, jeho kvalitou a v neposlední řadě i počtem vinných sklepů.

  Rozlohou vinohradů, kterých je u nás něco přes 100 ha, se řadíme mezi stovkou největších vinařských obcí na 45. místo, a to je započítána jenom plocha vinic obdělávaných našimi občany v katastrálním území Hlohovec. Dalších asi 35 ha vinic vlastní naši občané v okolních katastrálních území Valtice, Sedlec u Mikulova a Lednice na Moravě.

  Tak jako i v jiných vinařských obcích stoupá úroveň pěstovaných odrůd, modernizují se sklepní technologie¸ stoupá úroveň produkovaných místních vín. Ale co naplat, pořád ještě mimo úsilí člověka má největší vliv na výsledky hospodaření, co do množství a kvality, sama příroda. Přírodní podmínky každého jednotlivého ročníku, hlavně teplota, vlhkostní poměry a sluneční svit určují, jak bude víno každého ročníku hodnoceno.

  Připomeňme si tedy krátce, jaký ten rok 2004 byl, jaké předpoklady mají jeho vína po zařazení do řady hodnocených ročníků, z nichž byla spousta posledních ceněna jako vynikající, například ročník 1997, 2000, 2002 a 2003.

  Po velmi úspěšném vinařském roce 2003, kdy měla réva příznivé podmínky, až na dešťové srážky, to byl velmi suchý rok, následovala mírná, vlhkostně i teplotně příznivá zima. Srážky za zimní měsíce byly pozitivní. Teplota byla rovněž příznivá. Průměr v lednu a únoru byl do -2°C, to znamená, že bylo o více jak 1,5°C tepleji, než v průměrných letech. Největší mráz, -16°C, byl 6. ledna. O něco horší byl průběh počasí v předjarních a jarních měsících, kdy byla až do 14. března sněhová pokrývka, i další průběh počasí v dubnu a květnu byl méně příznivý. Z těchto důvodů byly opožděny cykly révy až do konce léta, a to až o 3 týdny proti průměru úspěšných jmenovaných ročníků a asi o 10 až 14 dnů proti průměrným letům. Réva začala rašit až po 22. Dubnu, kvést až v polovině června a kveten se protahovalo až do konce měsíce. Toto zpoždění trvalo až do konce vegetace. Sklizeň hroznů nastala až ve druhé polovině září a ti, kdo chtěli sklízet superkvalitní úrodu, museli vyčkat až do první dekády listopadu. V loňském roce, 2004, vlivem vlčího průběhu počasí byly i větší starosti s ochranou révy proti houbovým chorobám. Již koncem června, v době dokvétání přišel první nápor peronospory, o něco později to bylo i oidium. Vinaři, kteří zaváhali s chemickou ochranou, pak měli problémy i se zdravotním stavem hroznů.

  Přesto lze závěrem konstatovat, že převážná většina vín u těch vinařů, kteří měli dostatek trpělivosti jak s ochranou, tak hlavně s termínem sklizně, mají i z letošní úrody ve svých sklepech opět vynikající vína. Mnohé z nich se určitě zařadí mezi skvosty posledních vynikajících ročníků. Lze konstatovat, že vína letošního složitého ročníku se obecně vyznačují vyšším obsahem příjemných kyselin a neobyčejnou vůní a ovocitostí.

 

                                                                                                     V Hlohovci, prosinec 2004
                                                                                                                    Ing. Karel Vlašic