Obsah

Hodnocení vinařského roku 2008

 

  Vážení vinaři, vážení hosté, milovníci vína,

chceme-li hodnotit uplynulý vinařský rok, musíme vycházet minimálně z uplynulého desetiletí. Zvláště my, pamětníci, si uvědomujeme, že poslední roky byly zvláště pro kvalitu sklizně hroznů výjimečně příznivé, a to až do té míry, že byl odbornými kruhy, dá se říct, vyhlašován jeden ročník za druhým z hlediska kvality „za ročník století". V těchto letech dosahovala cukernatost náročných odrůd, například ryzlinků, hodně přes 20 stupňů cukernatosti.

  Trochu odbočím nepříjemnou připomínkou, že tomu tak nebývalo vždy. V 70tých a 80tých létech minulého století byly roky u těchto odrůd jen od 12 – 15 stupňů sladkosti.

  Pokusím se z dosažitelných podkladů charakterizovat krátce průběh a výsledky vinařského roku 2008. Hodnocení začnu průběhem zimy roku 2006-2007 a 2007-2008. Obě byly přibližně stejné. Obě byly teplotně mírné, tedy pro révu příznivé. Obě zanechaly v půdě dobré zásoby vláhy, které stačily révě přinejmenším v první polovině vegetace. Poměrně slušné byly v obou následujících létech po těchto mírných zimách i celoroční srážky. Na roční průměr 540 mm spadlo o 100 mm více, tedy po 640 mm. Mrazivých dní bylo hlavně v té loňské zimě jen poskrovnu. Jenom jedenkrát klesla teplota pod – 10° C. Tedy nástup do vegetačního cyklu révy v tomto roce byl nadějný. Složitější situace nastávala v dalším průběhu. V měsících dubnu, květnu a červnu bylo chladněji, než jsme očekávali. To způsobilo, že počátek květu révy se opozdil o 10 – 12 dní, protáhla se i délka květu.

  Rovněž i další měsíce byly chladnější. Výsledkem bylo pozdější zahájení sklizně, a také u některých odrůd dosažení nižších cukernatostí.
Co se týče chorob a škůdců, tak na sklonku měsíce června a na začátku července došlo k zajímavému a nezvyklému jevu, že na zdravotní stav našich vinic zaútočily současně dvě nejnebezpečnější choroby – perenespora a oidium. Mnozí vinaři v okolí, ale i v naší obci nezvládli tento mimořádný tlak a dočkali se značného poškození své úrody.

  Co se týká postrachu vinařů – špačků – zdá se, že jejich nápor byl slabší než v jiných létech.
Závěrem se dá konstatovat, že i přes složitější přírodní podmínky bylo v průměru dosaženo vyšších, v mnoha případech až i rekordních sklizňových výsledků. To na druhé straně působilo značné problémy při prodeji hroznů. Výkupní vinařské podniky, zdá se, zneužily nadúrody k neúměrnému až nemorálnímu tlaku na snižování výkupních cen. Nejvíce to samozřejmě odnesli malí vinaři.

  Zajímavé bude zajisté hodnocení kvality získaných vín z letošní úrody hroznů. Jak již vyplývá z dříve uvedeného, tam kde došlo ke zdravotnímu poškození hroznů, nebo se sklízela vysoká úroda přesahující rozumnou hranici, nebo se provedla předčasná sklizeň, bude kvalita dosaženého vína zřejmě slabší, než na jakou jsme si poslední roky zvykli.

  Z dosavadních poznatků je ale zřejmé, že i v tomto roce se v našich sklepech objeví znovu spousta mimořádných špičkových vín.

  Přeji všem přítomným, aby tyto naděje splnila i dnešní ochutnávka čerstvě požehnaných vín.

 


                                                                                                     V Hlohovci, prosinec 2008
                                                                                                                     Ing. Karel Vlašic