Obsah

Hodnocení vinařského roku 2009

 

  Vážení vinaři, vážení hosté, milovníci vína,

stává se již tradicí, že u příležitosti žehnání vína v našem Hlohovci na svátek svatého Jana Evangelisty, jednoho z patronů vinařů, hodnotíme uplynulý rok hlavně s ohledem na průběh klimatických podmínek a jejich vliv na zdravotní stav a hlavně na úrodu v našich vinicích, na množství a kvalitu hroznů, a také na kvalitu výsledného produktu, tj. vína v našich sklepích.

  Jaký tedy vinařský rok 2009 byl? Vinařští odborníci uvádí, že pro pěstování vinné révy jsou nutné a nezbytné následující klimatické podmínky: teplota, vláha a sluneční svit.

  Teplota pro úspěšné vinaření je velmi důležitá, neboť réva je teplomilná rostlina. Národnost jednotlivých odrůd se liší podle jejich vegetačních období – nejnáročnější jsou samozřejmě pozdní odrůdy. V nejteplejších měsících, červenci a srpnu, by průměrná teplota neměla poklesnout pod + 17° C. Letošní rok to bylo v obou měsících neustále nad + 20° C.

  Ovšem vodních srážek v průměru za posledních padesát let bylo u nás rovně 540 mm. Letos to je 650 mm, tedy o více než 100 mm je tento padesátiletý průměr překročen.
Sluneční svit pro zdárný růst révy by měl činit za rok okolo 2000 hodin. I tato hodnota byla letos překročena a bylo to 2300 hodin.

  Když k tomu připočteme mírnou a vlhkou zimu s příznivým podzimem, vyjde nám jednoznačně, že klimatické podmínky pro pěstování révy byly letos výjimečné příznivé.

 


                                                                                                     V Hlohovci, prosinec 2009
                                                                                                                     Ing. Karel Vlašic