Obsah

Hodnocení vinařského roku 2012

 

  Vážení vinaři, milovníci vína a ctitelé vinařských tradic, vážení hosté!

  Tak jak se stalo už v naší obci zvykem, chceme si i letos na zahájení obřadu žehnání vína připomenout průběh vinařského roku 2012, a to hlavně průběh klimatických poměrů a jejich vliv na množství a kvalitu sklizně vinných hroznů.

  V loňském roce 2011 jsme při této příležitosti jásali nad vynikajícím množstvím a jakostí sklizené úrody – vzpomněli jsme tehdy také velmi nepříznivý rok 2010, a vyjádřili jsme naději, že rok 2012 bude pro nás vinaře snad opět plný radosti z úrody a její kvality. Bohužel úroda roku 2012 byla nejen mnohem horší než loňská úroda, ale byla podstatně horší i než v již vzpomenutém nepříznivém roku 2010. Předloni jsme naříkali, že výnosy proti průměru posledních deseti let klesly o 20 – 30 %, letos to byl úbytek úrody o 35 – 50 %. Podle tiskových zpráv se tato neúroda projevila nejen u nás na Moravě, ale i v okolních vinařských zemích, v celé Evropě, a dokonce i v zámoří.

  Připomeňme si krátce, co bylo příčinou této téměř katastrofy. Bylo jich několik:

  • Předcházející zima byla velice suchá. Podle místních záznamů sucho přecházelo již z podzimních měsíců. V září a říjnu 2011 spadlo jen okolo 50 mm srážek, tj. podprůměr, teploty byly mírně nadprůměrné, tedy nepatrné zásoby vláhy do nastávající zimy. V listopadu však nespadla ani kapka vody, prosinec, leden a únor byly mírně podprůměrné, za celý měsíc březen spadly pouhé 4 mm, sníh nebyl téměř žádný. Tyto vláhové poměry byly příčinou snížení mrazuvzdornosti vinných keřů, které pak nedokázaly odolat ani obvyklým zimním mrazům.
  • Mrazivé období proběhlo sice jen poměrně krátkou dobu, a to od 24. ledna, kdy do února poklesly teploty od mínus 8°C do mínus 16°C až dokonce mínus 20°C. Výsledkem kvůli již zmíněné snížené mrazuvzdornosti pak bylo asi 15 – 20 % poškození keřů révy.
  • Jaro letošního roku 2012 probíhalo poněkud opožděně, a to od poloviny března, až po nástupu na tu dobu rekordních teplot okolo 20°C. Rašení révy začalo po 27. dubnu až na zmrzlé keře uspokojivě. Zdálo se, že škody způsobené zimním mrazem a suchem jsou zažehnány, že réva se vzpamatovala a vše bude v pořádku. Jenže v tu chvíli došlo k obávanému vpádu chladného vzduchu, kdy v nešťastnou noc ze 17. na 18. května poklesla ranní teplota pod bod mrazu. V mnoha viničních tratích (nejen v mrazových kotlinách) to bylo až do mínus 4 °C, takže v čerstvě, nadějně narašených vinicích došlo ke kalamitě. Podle hodnocení místních vinařů nastaly škody tímto ochlazením odhadem od 20 % až do 50 %, a to plošně po celé Jižní Moravě, i v okolních vinařských státech.

  Po této katastrofě již byl průběh počasí téměř v normálu. Sucho sice víceméně přetrvávalo, teploty byly příznivé, byl dostatek slunečního svitu. Tlak houbových chorob byl mírný. Ani ataky špačků se nezdály zvlášť nebezpečné. Tak můžeme přece jen konstatovat, že co nám příroda ponechala ke sklizni, dosáhlo vynikajících a v mnoha případech mimořádných kvalit, co se týká dosažené cukernatosti. Takové množství sklizených objemů v kvalitě pozdních sběrů, výběrů z hroznů, a dokonce i výběrů z bobulí snad žádný ze zde přítomných vinařů nepamatuje.

  Zda se nám z vynikajících partií hroznů podařilo udělat i odpovídající vynikající víno, snad poznáme v příštích chvílích i zde koštem přinesených a požehnaných vzorků.

  Na závěr děkujeme všem vinařům za přinesené vzorky a hostům za účast!

 

                                                                                                     V Hlohovci, prosinec 2012
                                                                                                                     Ing. Karel Vlašic