Obsah

Kontakty

Praktické kontakty

Správa kulturního domu, sběrného dvora, péče o veřejnou zeleň, údržba obecních budov a staveb a úklid OÚ a KD, odpady

  • Jan Vlk, mobil: +420 604 269 419

Sběrný dvůr otevřen:
každou sobotu
- leden, únor, prosinec 9:00-14:30 hod.
- ostatní měsíce 9:00-17:00 hod.,
v pracovní dny pouze po předchozí domluvě s panem Vlkem.
 

Výkon státní správy zajišťují na úseku:

Matriky

(uzavírání sňatků, přestupková komise, rybářské lístky, atd.)
Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Matrikářka: Monika Krejzová, tel.: +420 519 340 112

Výstavby

Městský úřad Valtice, náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
Stavební úřad
Vedoucí SÚ:
Ing. Zdeňka Nejezchlebová, tel.: +420 519 301 410
Jana Večeřová, tel.: +420 519 301 405

Sociálních věcí

Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 10, 690 81 Břeclav
Oddělení soc. věcí: tel.: +420 519 360 211

Výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Město Břeclav, T.G.M. 42/3, Břeclav

Poruchové služby:

  • elektřina - 800 225 577
  • zemní plyn - 1239
  • voda  - 519 810 800 (Vodovody a kanalizace Břeclav)

 

BLACKOUT - dlouhodobý výpadek elektrického proudu