Obsah

Formuláře

Pozemky

Žádost o směnu pozemku Staženo: 49x | 24.02.2021

Žádost o pronájem (propachtování) pozemku Staženo: 145x | 30.07.2019

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 150x | 15.05.2020

Užívání veřejného prostranství - čestné prohlášení Staženo: 140x | 15.05.2020

Žádost o koupi pozemku Staženo: 157x | 24.02.2021

Místní poplatky

Psi - ohlášení k místnímu poplatku Staženo: 53x | 24.02.2021

Odpady - ohlášení pro fyzické osoby Staženo: 56x | 24.02.2021

Odpady - ohlášení pro rekreační objekty Staženo: 67x | 24.02.2021

Ubytovací zařízení - Pololetní vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 85x | 20.07.2021

Ubytovací zařízení - Ukončení nebo přerušení činnosti Staženo: 25x | 20.07.2021

Ubytovací zařízení - Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 21x | 20.07.2021

Stavby, doprava a životní prostředí

Žádost o stanovisko ke stavbě či záměru Staženo: 139x | 15.05.2020

Smlouva o právu provést stavbu - VZOR Staženo: 229x | 15.05.2020

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 141x | 15.05.2020

Žádost o připojení k místní komunikaci sjezdem Staženo: 141x | 15.05.2020

Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 131x | 15.05.2020

Kultura a kulturní dům

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 160x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 212x | 30.07.2019

Areál u KD - nájem Staženo: 177x | 24.02.2021

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 195x | 24.02.2021

Stránka