Obsah

Formuláře

Číslo popisné

Dále se k žádosti o přidělení čísla popisného přikládá geometrický plán. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (např. posunutí příčky, posunutí dveří apod.), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 40x | 30.07.2019

Příloha k žádosti_Prohlášení stavebníka Staženo: 47x | 30.07.2019

Kulturní dům

Areál u KD - nájem Staženo: 46x | 30.07.2019

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 42x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o pronájem Staženo: 49x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o výpůjčku Staženo: 52x | 30.07.2019

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 25x | 13.01.2020

Ostatní

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 45x | 30.07.2019

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 41x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 51x | 30.07.2019

Psi - ohlašovací povinnost Staženo: 63x | 13.01.2020

Smlouva o právu provést stavbu - VZOR Staženo: 83x | 30.07.2019

Užívání veřejného prostranství - čestné prohlášení Staženo: 26x | 30.07.2019

Žádost o koordinované závazné stanovisko Staženo: 27x | 30.07.2019

Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 27x | 30.07.2019

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 33x | 30.07.2019

Žádost o pronájem (propachtování) pozemku Staženo: 30x | 30.07.2019

Žádost o připojení k místní komunikaci sjezdem Staženo: 31x | 30.07.2019

Žádost o vyjádření památkářů Staženo: 29x | 30.07.2019

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - fyzická osoba Staženo: 28x | 07.10.2019

Stránka