Obsah

Formuláře

Číslo popisné

Dále se k žádosti o přidělení čísla popisného přikládá geometrický plán. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (např. posunutí příčky, posunutí dveří apod.), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 119x | 30.07.2019

Příloha k žádosti_Prohlášení stavebníka Staženo: 114x | 30.07.2019

Kulturní dům

Areál u KD - nájem Staženo: 115x | 30.07.2019

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 112x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o pronájem Staženo: 111x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o výpůjčku Staženo: 112x | 30.07.2019

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 164x | 13.01.2020

Vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 167x | 20.02.2020

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení Staženo: 89x | 20.02.2020

Ostatní

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 107x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 115x | 30.07.2019

Psi - ohlašovací povinnost Staženo: 132x | 13.01.2020

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - fyzická osoba Staženo: 91x | 07.10.2019

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - rekreační nemovitost Staženo: 90x | 07.10.2019

Poskytnutí dotace

VZOR_Veřejnoprávní smlouva_dotace (DOCX) Staženo: 103x | 30.07.2019

VZOR_Veřejnoprávní smlouva_dotace (PDF) Staženo: 109x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1 (DOC) Staženo: 100x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1 (PDF) Staženo: 89x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1A (XLS) Staženo: 97x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1B (XLS) Staženo: 100x | 30.07.2019

Stránka