Obsah

Formuláře

Číslo popisné

Dále se k žádosti o přidělení čísla popisného přikládá geometrický plán. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (např. posunutí příčky, posunutí dveří apod.), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 62x | 30.07.2019

Příloha k žádosti_Prohlášení stavebníka Staženo: 60x | 30.07.2019

Kulturní dům

Areál u KD - nájem Staženo: 65x | 30.07.2019

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 59x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o pronájem Staženo: 54x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o výpůjčku Staženo: 59x | 30.07.2019

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 62x | 13.01.2020

Vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 29x | 20.02.2020

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení Staženo: 15x | 20.02.2020

Ostatní

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 53x | 30.07.2019

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 58x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 59x | 30.07.2019

Psi - ohlašovací povinnost Staženo: 77x | 13.01.2020

Smlouva o právu provést stavbu - VZOR Staženo: 92x | 30.07.2019

Užívání veřejného prostranství - čestné prohlášení Staženo: 36x | 30.07.2019

Žádost o koordinované závazné stanovisko Staženo: 34x | 30.07.2019

Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 34x | 30.07.2019

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 51x | 30.07.2019

Žádost o pronájem (propachtování) pozemku Staženo: 37x | 30.07.2019

Žádost o připojení k místní komunikaci sjezdem Staženo: 51x | 30.07.2019

Stránka