Obsah

Formuláře

Kulturní dům

Areál u KD - nájem Staženo: 32x | 30.07.2019

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 28x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o pronájem Staženo: 31x | 30.07.2019

Kulturní dům - žádost o výpůjčku Staženo: 35x | 30.07.2019

Číslo popisné

Dále se k žádosti o přidělení čísla popisného přikládá geometrický plán. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (např. posunutí příčky, posunutí dveří apod.), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 27x | 30.07.2019

Příloha k žádosti_Prohlášení stavebníka Staženo: 29x | 30.07.2019

Pozemky

Žádost o pronájem (propachtování) pozemku Staženo: 25x | 30.07.2019

Žádost o koupi pozemku(ů) - DOC Staženo: 30x | 30.07.2019

Žádost o koupi pozemku(ů) - PDF Staženo: 34x | 30.07.2019

Poskytnutí dotace

VZOR_Veřejnoprávní smlouva_dotace (DOCX) Staženo: 28x | 30.07.2019

VZOR_Veřejnoprávní smlouva_dotace (PDF) Staženo: 26x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1 (DOC) Staženo: 26x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1 (PDF) Staženo: 26x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1A (XLS) Staženo: 29x | 30.07.2019

Žádost_Příloha č.1B (XLS) Staženo: 27x | 30.07.2019

Žádost_Vzor č.1 (DOC) Staženo: 26x | 30.07.2019

Žádost_Vzor č.1 (DPDF) Staženo: 30x | 30.07.2019

Ostatní

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 28x | 30.07.2019

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 27x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 36x | 30.07.2019

Stránka