Obsah

Formuláře

Pozemky

Žádost o směnu pozemku Staženo: 19x | 24.02.2021

Žádost o pronájem (propachtování) pozemku Staženo: 108x | 30.07.2019

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 118x | 15.05.2020

Užívání veřejného prostranství - čestné prohlášení Staženo: 96x | 15.05.2020

Žádost o koupi pozemku Staženo: 120x | 24.02.2021

Místní poplatky

Ubytovací zařízení - Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 210x | 24.02.2021

Ubytovací zařízení - Vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 254x | 24.02.2021

Ubytovací zařízení - Ukončení nebo přerušení činnosti Staženo: 134x | 24.02.2021

Psi - ohlášení k místnímu poplatku Staženo: 21x | 24.02.2021

Odpady - ohlášení pro fyzické osoby Staženo: 26x | 24.02.2021

Odpady - ohlášení pro rekreační objekty Staženo: 17x | 24.02.2021

Stavby, doprava a životní prostředí

Žádost o stanovisko ke stavbě či záměru Staženo: 103x | 15.05.2020

Smlouva o právu provést stavbu - VZOR Staženo: 172x | 15.05.2020

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 113x | 15.05.2020

Žádost o připojení k místní komunikaci sjezdem Staženo: 114x | 15.05.2020

Žádost o povolení kácení stromů Staženo: 101x | 15.05.2020

Kultura a kulturní dům

Ohlášení konání veřejné akce Staženo: 136x | 30.07.2019

Přihláška k vítání občánků Staženo: 162x | 30.07.2019

Areál u KD - nájem Staženo: 149x | 24.02.2021

Areál u KD - žádost o výpůjčku Staženo: 156x | 24.02.2021

Stránka