Obsah

Výbory

Výbory zastupitelstva obce

 


Komise starosty

Komise k projednávání přestupků není zřízena.
Projednávání přestupků zabezpečuje od roku 2002 na základě oboustranné dohody Obec Lednice. Obec Hlohovec v této komisi zastupuje paní Kateřina Vlašicová.

 


Komise rady obce

Komise pro školství a společenské záležitosti - předsedkyně Mgr. Hana Sítková

členové komise:
Marie Bartošíková
Mgr. Elena Jankovičová
Mgr. Eliška Jungmannová
Mgr. František Trávníček

 

 


Kronikář obce

Kateřina Vlašicová