Obec Hlohovec

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a rozvoj obce > Projekt enviromentální zahrady při mateřské škole v Hlohovci

Projekt enviromentální zahrady při mateřské škole v HlohovciProjekt enviromentální zahrady při MŠ

Projekt je spolufinancován z dotační výzvy Program rozvoje venkova místní akční skupiny MAS Lednicko-valtický areál z.s.

Projekt enviromentální zahrady při mateřské škole v Hlohovci

Obec Hlohovec zrealizovala ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Lednicko-valtický areál projekt enviromentální zahrady při mateřské škole. Předmětem projektu je úprava nevyužívaných ploch zahrady za mateřskou školou v Hlohovci a vytvoření naučného areálu sloužícího pro malé občánky naší obce. Byla vytvořena enviromentální zahrada s malým lesíkem, který bude zelenou oázou klidu, poznání a zábavy pro hlohovecké děti. Mít malý kousek přírody takřka při ruce je pro učitelský kolektiv místní mateřské školy neocenitelná pomoc při výchově našich nejmenších. Cílem výuky v prostorách školky je u dětí vytvářet elementární povědomí o okolní přírodě a dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový a výchovný koncept v mateřské škole.

V rámci projektu došlo k výsadbě zeleně, vybudování herního programu, vybudování venkovní učebny a pořízení vybavení učebny. Výsledkem je vytvoření venkovního prostoru, který dětem mateřské školy spojí hru s výukou.

Výměra řešené plochy činí 2 200 m2 a na ní bylo vysazeno 72 ks keřů, 44 ks stromů a byly instalovány herní prvky a mobiliář - venkovní učebna a vybavení učebny (stoly, lavičky, tabule), bobovací kopec, hmyzí domek, ptačí budky, broukoviště, dřevěná zvířata k posezení, ježovník, ohniště s posezením, bludiště z keřů, bobovací kopec, teepee, jednosměrná lanová dráha (20,0 x 2,3 x 4,2 m, z akátových kůlů a ocelových trubek kotvených do betonových patek) s povrchem tlumícím náraz, pítko pro ptáky, sestava klád, naučná tabule stopy v přírodě a pexeso, pískoviště (z akátové kulatiny zabudované do země), vodní prvek z akátového dřeva kotvený do betonových patek jako součást pískoviště, mini otočné kolo, dřevěný xylofon a přírodní lavice na kulatině. Byly vysázeny dřeviny a to plnokvětá třešeň, bříza bělokorá, habr obecný, javor mléč, jírovec pleťový, jabloň obecná, třešeň obecná, hloh obecný, muchovník Lamarcův, lípa srdčitá borovice lesní, líska obecná a oseta květnatá louka.

Projekt je spolufinancován z dotační výzvy Program rozvoje venkova místní akční skupiny MAS Lednicko-valtický areál z.s. V současné době zahrnuje MAS Lednicko-valtický areál území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. Spolek má ambice i předpoklady stát se vůdčím aktérem rozvoje našeho regionu.

O MAS Lednicko-valtický areál

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Jedná se o místní společenství složené ze subjektů, které zastupují místní socioekonomické zájmy – veřejné i soukromé (tvoří ji skupiny občanů, neziskové organizace, soukromí podnikatelé, obce, svazky obcí apod.). Jejich společným cílem rozvoje vymezeného území – venkovského regionu a jeho zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.

Výhodou místních akčních skupin je, že pracují tzv. zdola, tedy že iniciativa při rozvoji regionu vychází primárně od jeho obyvatel. Pro dotační období 2014–2020 připravily všechny místní akční skupiny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci této strategie zanalyzovaly svá území, jejich potřeby a požadavky a rovněž definovaly možné cíle podpory z prostředků poskytovaných Evropskou unií.

Města, obce a soukromé subjekty v území Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál také využily příležitosti a ke dni 7. 5. 2015 založily místní akční skupinu s názvem MAS Lednicko-valtický areál, z. s., která má právní formu spolku. Hlavní iniciativu při zakládání měly Město Břeclav a obec Lednice, postupem času se však připojily další subjekty z regionu Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál. V současné době zahrnuje MAS území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. Spolek má ambice i předpoklady stát se vůdčím aktérem rozvoje našeho regionu.

web MAS LVA : www.mas-lva.cz

Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ
Projekt enviromentální zahrady při MŠ