Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška 17.07.2019 02.08.2019
Veřejná vyhláška 05.04.2019 31.12.2022

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Příloha č. 1 OZV č. 2/2015 07.12.2017 23.12.2017
OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2015 01.01.2016
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlohovec 17.06.2015 17.07.2015
Nařízení č. 1 2013 obce Hlohovec-podomní prodej 22.05.2013 07.06.2013
OZV č. 1/2009, o místních poplatcích 30.03.2009 16.04.2009
OZV č. 1/2008, o místních poplatcích 01.12.2008 17.12.2008
OZV č. 1/2007, o místních poplatcích (novela) 14.01.2008 30.01.2008
OZV č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje OZV ze dne 27.11.1995 o závazných částech ÚPSÚ Hlohovec 02.10.2006 18.10.2006
OZV č.1/2005 Požární řád obce Hlohovec 13.07.2006 29.07.2006
OZV č.2/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčast 13.07.2006 29.07.2006
OZV č.3/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2005, kterou se stanoví ....... 13.07.2006 29.07.2006
OZV č.4/2005, o místních poplatcích (novela) 13.07.2006 29.07.2006
OZV č.1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2005, o místních poplatcích ze dne 29.12.2005 13.07.2006 29.07.2006
OZV č.1/1997, o regulaci pohybu psů v obci Hlohovec 13.07.1997 29.07.1997
OZV č.1/1995, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hlohovec 13.07.1995 29.07.1995

Záměr obce převést nemovitý majetek

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr prodeje 18.07.2019 05.08.2019

Záměr obce směnit majetek

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr směny 10.07.2019 26.07.2019

Návrh závěrečného účtu obce

Návrh závěrečného účtu DSO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
DSO Čistý Jihovýchod - Výkaz zisku a ztráty E 04.06.2019 05.06.2022
DSO Čistý Jihovýchod - Příloha E 04.06.2019 05.06.2022
DSO Čistý Jihovýchod - Rozvaha E 04.06.2019 05.06.2022

Informace o schváleném rozpočtu, rozpočtových opatřeních a střednědobém výhledu obce a o závěrečném účtu obce

Informace o schváleném rozpočtu, rozpočtových opatřeních a střednědobém výhledu a závěrečném účtu DSO

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO

Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dotace TJ Sokol Hlohovec 2019 E 22.01.2019 23.01.2022
Dotace spolku Hlohovčané - 2018 E 27.03.2018 28.03.2021
Dotace TJ Sokol Hlohovec 2018 E 21.12.2017 22.12.2020
Dotace TJ Sokol Hlohovec 2017 E 20.03.2017 21.03.2020

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o sociálně-právní ochraně dětí 26.10.2015 30.11.2035
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK