Obsah

Revitalizace ulic Lípová, Ke kostelu a Za humny

Typ: ostatní
Revitalizace ulice LípováObec Hlohovec připravuje kompletní revitalizaci ulic Lípová, Ke kostelu a Za humny. Plánovaná realizace je rok 2021.Vyzýváme tímto občany, kterých se záměr dotýká, aby uplatnili své případné připomínky ve vztahu k plochám před svými rodinnými domy.

Obec Hlohovec připravuje kompletní revitalizaci ulic Lípová, Ke kostelu a Za humny. Předmětem stavby bude vybudování nových asfaltových komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Předpokládá se i kabelizace nadzemního vedení elektrické energie. Důraz je kladen také na řešení parkování a bezpečnost silničního provozu. Ulice Za humnama bude rozšířena a to zejména v místě kolem provozovny Dixi po křižovatku s ulicí K zámečku. Bude provedeno zatrubnění odvodňovacího rigolu a upravená plocha bude využita pro rozšířenou komunikaci a také parkování vozidel. Záměrem revitalizace a rozšíření ulice Za humnama je její zkapacitnění pro nákladní dopravu, která nám v současnosti působí problémy v ulici Dědina a Dolní konec, kdy rozměrné kamiony projíždějí nevyhovujícími úzkými uličkami těchto ulic. Výsledkem bude zklidnění dopravy v těchto obytných ulicích. 

Vyzýváme tímto občany, kterých se záměr dotýká, aby uplatnili své případné připomínky ve vztahu k plochám před svými rodinnými domy a to písemně či po dohodě také osobně u starosty.

Plánovaná realizace je rok 2021.


Přílohy

Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 6. 10. 2020 12:58
Autor: Správce Webu