Obsah

31.03.2020

Informace svozové společnosti Hantály a.s.

Svoz komunálních odpadů

Detail

31.03.2020

Sběrný dvůr Hlohovec 4.4. otevřen

8.00 - 12.00 hodin

Detail

27.03.2020

příloha

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1 ročníku proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.Informace dle přiložené přílohy.

Detail

20.03.2020

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Detail

04.04.2020

Na Veliků noc

Spolek Petrklíč zve dne 4.4.2020 na vystoupení Lohoveckých dětí a tradiční jarmark od 15 hod. do Kulturního domu v Hlohovci.

Detail

07.04.2020

plakát

Ptactvo v okolí Hlohovce - ZRUŠENO

Spolek přátel Hlohovce zve na besedu Viléma Vyhnálka s prezentací fotek Zdeňka Ludwiga "Ptactvo v okolí Hlohovce" dne 7. 4. 2020 v 18 hod. v Kulturním domě Hlohovec. vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Detail

12.04.2020

Velikonoční košt

ZO ČZS Hlohovec zvou dne 12. 4. 2020 od 10 hod.do Kulturního domu v Hlohovci na Velikonoční výstavu vín. Cimbálová muzika, občerstvení.

Detail

18.04.2020

Běhej lesy 2020

Dne 18. 4. 2020 se uskuteční opět akce " Běhej lesy". Nyní spuštěna registrace.

Detail

30.04.2020

Slet čarodějnic

Obec Hlohovec, Základní škola a Mateřská škola Hlohovec zvou dne 30. 4. 2020 od 15 hod. na akci " Slet čarodějnic".

Detail

Nejnovější fotografie

15.01.2020

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba krajinné zeleně v katastru obce Hlohovec proběhla dne 14.12.2019 za účasti příjemce dotace – zástupců vedení obce (Ing. Jaroslav Hajda – starosta), cca 30 dobrovolníků z řad veřejnosti a dále odborného dozoru Ing. Jakuba Marka. Celkem bylo vysázeno 65 stromů. Projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Detail

01.08.2019

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie obce Hlohovec a jejích obyvatel. Fotografie byly prezentovány na setkání seniorů dne 1.3.2019.

Detail

31.07.2019

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Detail