Obsah

24.11.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 11. 12. 2020 bude od 7:45 hod. do 13:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie U Nesytu č. p. 78, trafostanice Rybáři, Hlohovec. Odstávka je z důvodu oprav a údržby na zařízení distribuční soustavy.

Detail

27.10.2020

Pomoc seniorům v izolaci - Anděl na drátě

Sociální služba Anděl na drátě poskytuje služby tísňové péče včetně komunikačního zařízení zdarma do 30. 6. 2021.

Detail

12.10.2020

Informace Generálního finančního ředitelství o posečkání úhrady daně

Generální finanční ředitelství zasílá informace týkající se posečkání úhrady daně.

Detail

12.10.2020

Úřední hodiny obecního úřadu

Na základě usnesení vlády z 8. října budou od pondělí 12. října úřední hodiny pro veřejnost pouze v PONDĚLÍ od 8.00 do 13.00 hod. STŘEDU od 12.00 do 17.00 hod. Mimo úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. Doporučujeme v maximální možné míře využívat e-mailovou a telefonní komunikaci s úředníky.

Detail

05.12.2020 - 06.12.2020

plakát

Bleší trh

Jihomoravská komunitní nadace zve na charitativní Bleší trh, který se uskuteční 5-6. 12.2020 od 10-16 hod. v Moravské Nové Vsi, Pod Kostelem 972.

Detail

10.12.2020

Vánoční besídka a jarmark- ZRUŠENO

Základní škola Hlohovec pořádá dne 10.12. 2020 od 17 hod. vystoupení žáků ZŠ a prodej vánočních výrobků v Kulturním domě v Hlohovci.

Detail

20.12.2020

3. vánoční zpívání u obecního stromu- ZRUŠENO

Obec Hlohovec pořádá dne 20.12.2020 od 15 hod. vánoční vystoupení pěveckých souborů.

Detail

27.12.2020

Svěcení vína- ZRUŠENO

Občanské sdružení Hlohovčané pořádá dne 27.12.2020 od 18. hod. duchovní žehnání mladých vín a degustace za doprovodu cimbálové muziky.

Detail

18.07.2020 - 06.12.2020

plakát

AKCE 26. 9. ZRUŠENA 14. ročník Henckeových barokních varhan Valtice 2020

14. ročník Heckerových barokních varhan Valtice 2020 ve dnech 18. 7. 2020 Farní kostel, 22. 8. 2020 Zámecká kaple, 26. 9. 2020 Zámecká kaple. Vánoční koncerty 15. 11. 2020 Zámecká kaple a 6. 12. 2020 Klášterní kostel.

Detail

Nejnovější fotografie

15.01.2020

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba krajinné zeleně v katastru obce Hlohovec proběhla dne 14.12.2019 za účasti příjemce dotace – zástupců vedení obce (Ing. Jaroslav Hajda – starosta), cca 30 dobrovolníků z řad veřejnosti a dále odborného dozoru Ing. Jakuba Marka. Celkem bylo vysázeno 65 stromů. Projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Detail

01.08.2019

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie obce Hlohovec a jejích obyvatel. Fotografie byly prezentovány na setkání seniorů dne 1.3.2019.

Detail

31.07.2019

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Detail