Obsah

22.05.2020

plakát

Talentové zkoušky hudebního oboru

ZUŠ Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice zvou dne 11. června 2020 od 15 hodin na Talentové zkoušky v ZUŠ Podivín. Bližší informace na telefonu 607 15 314 nebo na stránkách: podivin.zusbreclav.cz

Detail

20.05.2020

plakát

Sbírka - Diakonie Broumov

Diakonie Broumov bude v termínu od 29. 6. do 3. 7. 2020 provádět sbírku šatstva, hraček, domácích potřeb, hygienických potřeb, obuvi. V případě, že podpoříte uvedenou sbírku, místo svozu je Hlohovec, bývalá hasičská zbrojnice u obecního úřadu.

Detail

05.05.2020

Zruseni narizeni 1-2020

Zrušení nařízení 1/2020

Starosta obce Hlohovec sděluje, že Rada obce Hlohovec přijala na svém 21. zasedání dne 28.4.2020 následující usnesení : Rada obce zrušila nařízení č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru

Detail

04.05.2020

Výzva k úhradě poplatku za komunální odpad

Prodloužená splatnost ukončena 30.4.2020.

Detail

20.04.2020

Provoz Obecního úřadu Hlohovec

Úřední hodiny od 20.4.2020

Detail

24.06.2020

Školní akademie

Základní škola a Mateřská škola Hlohovec pořádají dne 24.6. 2020 od 16 hod. vystoupení žáků, ukončení školního roku v Kulturním domě v Hlohovci.

Detail

27.06.2020

Benátská noc

TJ Sokol Hlohovec pořádá dne 27.6.2020 od 20 hod. v Kulturním domě v Hlohovci Benátskou noc.

Detail

25.07.2020 - 30.07.2020

Výstava fotografií

Spolek vojenské historie Valtice z.s. pořádá od 25. 7. do 30. 7. 2020 výstavu fotografií.

Detail

23.08.2020 - 24.08.2020

Bartolomějské krojové hody

Krojovaná chasa Hlohovec a obec Hlohovec zvou na tradiční lidovou zábavu dne 23.8. - 24. 8. 2020 od 14. hod.

Detail

29.08.2020

Krojované hodky

Krojovaná chasa a obec Hlohovec zvou dne 29. 8. 2020 od 14 hod. na tradiční lidovou zábavu.

Detail

25.05.2020 - 15.06.2020

Rozvaha DSO ČJ k 31. 12. 2019

25.05.2020 - 15.06.2020

Příloha DSO ČJ

Nejnovější fotografie

15.01.2020

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba kolem hřiště Hlohovec

Výsadba krajinné zeleně v katastru obce Hlohovec proběhla dne 14.12.2019 za účasti příjemce dotace – zástupců vedení obce (Ing. Jaroslav Hajda – starosta), cca 30 dobrovolníků z řad veřejnosti a dále odborného dozoru Ing. Jakuba Marka. Celkem bylo vysázeno 65 stromů. Projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Detail

01.08.2019

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie Hlohovce

Historické fotografie obce Hlohovec a jejích obyvatel. Fotografie byly prezentovány na setkání seniorů dne 1.3.2019.

Detail

31.07.2019

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Detail