Obsah

Zprávy

Pomoc seniorům v izolaci - Anděl na drátě

Sociální služba Anděl na drátě poskytuje služby tísňové péče včetně komunikačního zařízení zdarma do 30. 6. 2021. celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Revitalizace ulice Lípová

Revitalizace ulic Lípová, Ke kostelu a Za humny

Obec Hlohovec připravuje kompletní revitalizaci ulic Lípová, Ke kostelu a Za humny. Plánovaná realizace je rok 2021.Vyzýváme tímto občany, kterých se záměr dotýká, aby uplatnili své případné připomínky ve vztahu k plochám před svými rodinnými domy. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava povrchů vybraných ulic v obci Hlohovec

Tímto Vás informujeme o připravované opravě povrchů vybraných ulic v obci Hlohovec. Ve dnech 15. až 18. září proběhne frézování a příprava povrchů, ve dnech 22. až 25. září bude probíhat pokládka nové asfaltové vrstvy. Prosíme vlastníky vozidel, aby v těchto ulicích v uvedené dny neparkovali. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
leták

Sbírka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov bude v termínu od 7. 12. do 11. 12. 2020 provádět sbírku šatstva, hraček, domácích potřeb, hygienických potřeb, obuvi. V případě, že podpoříte uvedenou sbírku, místo svozu je Hlohovec, bývalá hasičská zbrojnice u obecního úřadu. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Integrované šetření v zemědělství IŠZ 2020

V letošním roce v termínu od 1. září do 26. října proběhne integrované šetření v zemědělství, které organizuje Český statistický úřad. Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokazovat se průkazem tazatele. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Zruseni narizeni 1-2020

Zrušení nařízení 1/2020

Starosta obce Hlohovec sděluje, že Rada obce Hlohovec přijala na svém 21. zasedání dne 28.4.2020 následující usnesení : Rada obce zrušila nařízení č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru
celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
příloha

Zápis do MŠ Hlohovec pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ Hlohovec pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mimořádné opatření

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nařízení hejtmana JmK

zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace pro klienty Úřadu práce 1

Informace pro klienty Úřadu práce

Opatření ÚP v karanténě celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Ceník poplatků

Ceník místních poplatků - prodloužení termínu

Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu můžete platit i elektronicky na účet obce č. 221968090/0300, variabilní symbol uveďte číslo popisné (do poznámky uveďte počet osob a psů, kterých se platba týká). Termín úhrady se prodlužuje do 30. dubna 2020. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
MS preruseni provozu

Přerušení provozu MŠ

Provoz Mateřské školy v Hlohovci se přerušuje s účinností od 17. 3. 2020 až do odvolání. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Noste roušky !!!

Bližší informace k opatřením v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte o radu svého praktického lékaře.
Kraj zřídil informační linku, která má ulevit přetížené lince Krajské hygienické stanice: 800 129 921.
Nejaktuálnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují

- konání hromadných akcí nad 100 osob
- výuku na školách
- zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních
- karanténa po návratu z Italské republiky celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

e-tržby

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb 1. května 2020. celý text

ostatní | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Sdělení

Okresní správa sociálního zabezpečení oznamuje, že oddělení lékařské posudkové služby bude od 2. 1. 2020 přestěhováno do nových kancelářských prostor 2. NP v rekonstruované budově nádraží ČD Břeclav na adrese Sady 28. října 248. Břeclav.
V termínu od 23 .-31. 12. 2019 budou informace poskytovány v hlavní budově OSSZ na ul. Husova 2994/1a.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav
Husova 2994, 690 02 Břeclav, Česká republika
tel.: +420 519 310 305
e-mail: anna.prudkova@cssz.cz
ID datové schránky: sq5adbw
celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Kalendář svozu odpadů na rok 2020

obec Hlohovec celý text

ostatní | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo vnitra Praha informuje spolky a bývalé občanské sdružení o povinnosti registrace ve spolkovém rejstříku a to od 1. ledna 2014. Veškeré informace týkající se registrace jsou podrobně popsány v příloze. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi

Město Břeclav na základě nařízení města Břeclav č. 7/2018 upravuje podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na placených parkovištích v Břeclavi. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení

Nová ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Ondřej Papaj, oznamuje, že zahájil provoz od 1. 8. 2018 a přijímá nové pacienty. Sídlí v Lednici, Zdravotní středisko, Pekařská 75, bývalá ordinace po MUDr. Kopcové. Ordinuje každý všední den, v úterý je ordinační doba prodloužena do 18:00 hod. pro objednané pacienty.
Ordinace je nově vybavena mj. CRP přístrojem.
Nabízí pacientům trpělivý, zodpovědný přístup a léčebné postupy odpovídající současným standardům moderní medicíny.
Více informací v ordinaci, na tel. čísle 533 555 748, nebo na webových stránkách: www.papaj.cz. celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

GDPR

Příprava na GDPR pro dotčené subjekty celý text

ostatní | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodej knihy Se sokolem na klopě

Knížka Františka Trávníčka o generálu Josefu Slunském z Hlohovce celý text

ostatní | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

vítání občánků celý text

ostatní | 18. 7. 2016 | Autor: Správce Webu